NDSM UNDERSEAS!

In de scheepsbouwloods op de NDSM-werf ontwikkelt Stichting NDSM Underseas een broedplaats voor jong talent op het gebied van sport, cultuur en educatie. Dit doet zij samen met Skatepark Amsterdam, Klimmuur Centraal, Pickupclub, Melkweg, M.A.P.S. in Media, Artcore, MoveDaCrowd, ROC van Amsterdam, Hotmamahot, Brainspiration, huurdersvereniging Toekomst NDSM en bewoners van Amsterdam-Noord

20 mei 2010

19 mei 2010

korte terugblik over de politiek

Gemeente Amsterdam: in 2002 heeft de gemeente Amsterdam het voornemen om drie grote multifunctionele jongerencentra (MFC) in drie stadsdelen te vewezenlijken: Nieuw-West, Noord en Zuidoost. Op uitnodiging van de gemeente Amsterdam dient het skatepark samen de culturele ondernemersstichting Kinetisch Noord een plan bij de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DMO) in voor een MFC op de NDSM-werf in Noord. Hierop besluit DMO op 21 januari 2003 subsidie te verlenen aan het skatepark onder voorwaarde dat het geïntegreerd wordt in jongerencluster Sectie 4 (nu NDSM Underseas). Februari 2005 wordt het skatepark door toenmalige wethouder Ahmed Aboutaleb geopend. Samen met een stuurgroep van stadsdeel Noord werkt Kinetisch Noord en Stichting Skatepark Amsterdam aan de verdere ontwikkeling van het jongerencluster.


Stadsdeel Amsterdam Noord/MIPSA: met het vaststellen van het meerjaren investeringsprogramma sociale accommodaties (MIPSA) door de raad op 26 september 2007, kiest stadsdeel Amsterdam-Noord voor een andere aanpak van het jongerenwerk: het stadsdeel gaat - naast het handhaven van een kleinschalig buurtgericht aanbod voor tieners - jongerencentra ontwikkelen die gericht zijn op talentontwikkeling van alle jongeren in Amsterdam-Noord. Een van de nieuwe centra die het stadsdeel met MIPSA voor ogen heeft is een jongerenvoorziening op de NDSM-werf die in 2010 gerealiseerd moet worden. Echter in februari 2008 besluit de raad de MIPSA gelden voor NDSM uit te stellen tot de volgende raadsperiode 2010-2014.


Verkoop loods: sinds 2006 is stadsdeel met De Key in onderhandeling over verkoop van de loods. In het erfpachtcontract van de scheepsbouwloods worden de subsidievoorwaarden van DMO voor een geïntegreerd jongerencluster niet door het stadsdeel opgenomen. Er wordt daarentegen een termijn gesteld aan de besluitvorming van de stadsdeelraad; als binnen 2 of 3 jaar geen besluit valt over een jongerencluster op de NDSM hoeft de koper van de loods geen rekening meer te houden met een jongerenvoorziening in de loods. Dit staat dus haaks op de subsidievoorwaarden van DMO.


Recente ontwikkelingen: in mei 2010 is bekend gemaakt dat De Key definitief afziet van de koop van de loods. Het stadsdeel gaat samen met de culturele ondernemers verenigd in de Toekomst NDSM zelf het beheer en de ontwikkeling ter hand nemen. De PvdA en Groenlinks hebben NDSM Umderseas in hun verkiezingsprogramma opgenomen. Groenlinks wil dat NDSM Underseas binnen zes maanden ontwikkeld wordt!

30 november 2009

Northbeat!

filmpje NDSM Underseas op Stubnitz.

click op de link:
http://www.bellissima.net/index.cfm?page=detail_video&videoid=4494&title=Videoarchief

15 oktober 2009

20 september 2009

KICK OFF FESTIVAL


Op 19 september 2009 is NDSM Underseas begonnen met haar actviteiten op de NDSM-werf. Met het Kick Off Festival is deze jongerenbroedplaats nu een feit, met dank aan MTC De Valk en vele vele anderen. Iedereen bedankt!

Edwin van Andel van de Melkweg (r) is aanvoerder van het Comité van Aanbeveling van NDSM Underseas. Hier een officieel moment met de gemeente.

foto's Mark van den Brink, Eva de Klerk

18 september 2009

FESTIVAL IN OPBOUW

alle handjes helpen!


met dank aan leerlingen van Art & Design/ROC van Amsterdam!

UNDERSEAS IN FDclick op artikel!

10 september 2009

Kick Off Dance Batlle

Voor de 19/9/09 dance battle van

kun je aanmelden bij Martin Vorswijk via martin@headlinerz.com